Spiroergometri - Ett verktyg för att mäta syreupptag under olika fysiska krav

Spiroergometri

Spiroergometri (ibland kallas det också ergospirometri) mäter syreupptag och koldioxid-produktion i kroppen under vila eller fysisk belastning. Samtidigt registeras hjärtfrekvens eller EKG. Då kan man se syreupptag i relation till pulsen.

One Step Ahead erbjuder spiroergometri till både företag och privatpersoner. Vi erbjuder även så kallade "field tests" vilket innebär att vi kan utföra undersökningen på plats, i den miljön man vill testa.


Spiroergometri inom företagsvård

Inom företagshälsovård kan man med hjälp av spiroergometri utvärdera hur fysisk krävande ett jobb är t.ex. för att utvärdera om individen klarar av arbetetsuppgiften.


Spiroergometri inom privatvård

Inom privat häslovård kan spiroergometri användas för att mäta ett hälsotillstånd samt för få reda på hur man ska träna för att förbränna så mycket som möjligt t.ex. om man vill maximera sin fettförbränning. Spiroergometri kan även användas för att säkerställa att det inte finns några risker för personen att träna.


Spiroergometri för idrottare

Idrottare kan genomgå en spiroergometri för att få reda på sin maxprestation, sin maxpuls och sitt maximala syreuptaget. Man kan även få reda på vilken träningsnivå som har maximal fettförbränning.


Presentationsfilm för spiroergometri