Privatvård i Linköping

Privatvård erbjuder vi i samarbete med Cordinator Medical Service som hjälper till med kontakt och tidsbokning. Cordinator Medical Service har kontrakt med de flesta privata sjukförsäkringar och har dessutom samarbeten med flera andra specialistläkare.


Intyg

  • Friskintyg (studier, försäkringsbolag, invaliditetsintyg, mm.)

  • Nyanställningsintyg

  • Körkortsintyg

  • Intyg för yrkesverksamhet (se sidan företaghälsovård)


Hälsoundersökningar

  • Traditionell hälsoundersökning

  • Hälsoundersökning med livsstilbedömning


Alkohol- och drogfrågor


Medicinsk rehabilitering

  • Hjärtinfarkt

  • Hjärtsvikt

  • KOL


Stress och utmattning


Adipositas


Träning


Utredningar av sjukdomar och behandlingar


Hit är alla välkomna. När du kontaktar oss får du en besökstid som passar dig. OBS! One-Step-Ahead är en privat vårgivare vilket innebär att du som patient själv står för hela kostnaden.