Privatvård i Linköping

Vår privata hälsovård är snabb och lättillgänglig samt bygger på erfarenhet och kompetens. Vi gör läkarundersökningar, provtagningar, skriver remisser, utfärdar intyg för olika typer av jobb, körkort och för övriga tillfällen. Vi utför även hälsokontroller och vaccinationer.


Intyg

 • Friskintyg (studier, försäkringsbolag, invaliditetsintyg, mm.)

 • Nyanställningsintyg

 • Körkortsintyg

 • Lagstadgade intyg: härdplastintyg, nattarbete, höjdarbete, rökdykarintyg, bly- och kadmiumintyg

 • Nyanställningsintyg

 • MRO (tolkning av positivt drogtest)

 • Körkortsintyg

 • Intyg för arbete med joniserande strålning

 • Spårbundna undersökningar för anställda och lokförare (TSFS 2013:50, TSFS 2011:61, TSFS 2013:60)

 • Intyg för sjöfart


Hälsoundersökningar

 • Traditionell hälsoundersökning

 • Hälsoundersökning med livsstilbedömning


Alkohol- och drogfrågor


Medicinsk rehabilitering

 • Hjärtinfarkt

 • Hjärtsvikt

 • KOL


Stress och utmattning


Adipositas


Träning


Utredningar av sjukdomar och behandlingar


Hit är alla välkomna. När du kontaktar oss får du en besökstid som passar dig. OBS! One-Step-Ahead är en privat vårgivare vilket innebär att du som patient själv står för hela kostnaden.