Privatvård i Linköping

Vår privata hälsovård är snabb och lättillgänglig samt bygger på erfarenhet och kompetens. Vi gör läkarundersökningar, provtagningar, skriver remisser, utfärdar intyg för olika typer av jobb, körkort och för övriga tillfällen. Vi utför även hälsokontroller och vaccinationer.


Intyg

  • Friskintyg (studier, försäkringsbolag, invaliditetsintyg, mm.)

  • Nyanställningsintyg

  • Körkortsintyg

  • Intyg för yrkesverksamhet (se sidan företaghälsovård)


Hälsoundersökningar

  • Traditionell hälsoundersökning

  • Hälsoundersökning med livsstilbedömning


Alkohol- och drogfrågor


Medicinsk rehabilitering

  • Hjärtinfarkt

  • Hjärtsvikt

  • KOL


Stress och utmattning


Adipositas


Träning


Utredningar av sjukdomar och behandlingar


Hit är alla välkomna. När du kontaktar oss får du en besökstid som passar dig. OBS! One-Step-Ahead är en privat vårgivare vilket innebär att du som patient själv står för hela kostnaden.