Idrottsmedicin i Linköping

Träna säkert och öka din livskvalité, livslängd och stresstålighet

Kom igång med din träning och träna framgångsrikt! Det spelar ingen roll om du är helt otränad och vill sätta ner foten och göra något för din hälsa, eller om du är redan fritids motionerar.

Allt fler studier visar att träning har en bättre effekt än vad man tidigare har trott, i många sjukdomsförebyggande och behandlande syften. Det påverkar även hjärnan mer positivt än vad forskare tidigare har trott.

Studier på ”soffpotatisar” har visat att du får en bättre hälsa, bättre livskvalité och tål stressen bättre om du tränar på rätt nivå. En liten promenad har en bättre effekt jämfört med att fortsätta att sitta i soffan. Att öka träningen till en högre nivå ger en mycket bättre effekt. Men om du tränar för mycket blir det tvärtom.


Minska riskerna!

Svenskar är bäst på att träna men de är sämst på att göra förbyggande hälsoundersökningar. Varje år rapporterar tidningar om kollapser och dödsfall i samband med svensk idrott. Statistiskt sett ökar risken med åldern (från att man fyllt 30 år) samt hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Men även ”vältränade” idrottare kan plötsligt drabbas av t.ex. plötsligt hjärtstopp.

Vår mission är att hjälpa dig träna både säkert och på rätt nivå.


Träna på rätt nivå!

När du börjar träna är det viktig att inte träna på alldeles för låg eller för hög nivå. Du får bäst resultat om träningen är anpassad till din nuvarande fitness. Om du tränar på för låg nivå får du ett fördröjt resultat som leder till frustration. Om du tränar på en för hög nivå blir du trött och en träningseffekt kommer inte att ske.

Om du redan fritids motionerar är det bra att utveckla sig. Vi kan hjälpa till med faktabaserade träningsråd som gör att du får ut mer av din träning. Om du förbereder dig inför en tävling kan en justerad träningsplan effektivisera din träning.


Gör en hälsoundersökning

I Sverige besiktigar man sin bil för att köra säkert. Men kroppen besiktigar man inte ofta. Det tycker vi på One Step Ahead är fel. Det är alltid bättre att veta och ligga steget före.

Vi rekommenderar en grundläggande hälsoundersökning innan du börjar träna. Vi rekommenderar också att du upprepar undersökningen var femte år tills du fyller 40 år, vartannat år om du är mellan 40-50 år och varje år om du är äldre än 50 år.


Varför en läkarbaserad undersökning?

Idag finns det en hel del aktörer som erbjuder konditionsundersökningar på maximal nivå. Maximal nivå innebär risker och dessa risker måste undersökaren kunna hantera. En personlig tränare eller sjukgymnast kan inte det. Han eller hon är dessutom inte utbildad att i förväg bedöma riskerna. Det finns inga standarvärden, alla människor är individer. Även tolkningen av resultatet behöver en medicinsk utbildning som sjukgymnaster och personliga trängare saknar. Undersökningen genererar en stor mängd data som kan vara avgörande för din hälsa. För att kunna utvärdera datan måste man ha många grundläggande kunskaper. Vi på One Step Ahead jobbar under sjukvårdslagen och våra patienter är försäkrade.


Vad du får hos oss

  • Utförlig hälsoundersökning

  • Blodprover

  • EKG och arbets-EKG

  • Konditionstest

  • Träningsplan

  • Individuell hälso- och träningsrådgivning

  • Uppföljning

Utförlig hälsoundersökning

Vi går igenom din nuvarande hälsostatus, sjukdomshistorik och gör en riktad kroppsundersökning. Ta med dig ev. journalkopior och testresultat t.ex. från tidigare arbets-EKG.

Blodprover

Du får alla relevanta blodprover t.ex. blodstatus, sköldkörtel, blodsocker och kolesterol.

EKG och arbets-EKG

Med hjälp av en arbets-EKG analyserar vi ditt syreupptag under en hel vecka.

Konditionstest (spiroergometri)

Samtidig med arbetsekgn mäter vi upp din syreupptaget och koldioxid-produktionen i relation till pulsen och arbete. Det mätas upp din maximal syreupptag men också viktiga värde som övergång från aerob till anaerob träning. Det är viktiga punkter hur man lägger upp en träning på modern sätt. Det mätas även hur mycket fet eller kohlenhydrater du använder på vilken pulsfrekvens.

Träningsplan

Utifrån från analysen kommer vi att kunna ge dig träningsråd för att t. ex. går ner i vikt, tränar hälsosamt eller ge råd för hur du kan lägga upp din träning inför en tävling. Om du ska tävla kan vi ge dig en prognos över hur mycket kolhydrater du måste tillföra för att prestera optimalt under en längre tid.

Individuell hälso- och träningsrådgivning

Rådgivningen förklarar på vilken fitnessnivå du ligger, vilka eventuella risker som finns samt råd och eventuell remiss för vidare utredning inom allmänsjukvården.

Uppföljning

En uppföljning ger dig möjligheten att mäta förbättringar samt möjlighet att justera träningsplanen för bättre resultat. Uppföljningen inkluderar även en riktad hälsoundersökning samt spiroergometri. I en uppföljning ingår ingen blodprovtagning, arbetsekg och blodtrycksmäting.När du vill göra uppföljningen bestämmer du själv.


Pris: 7 250 kr inkl. moms

OBS! One-Step-Ahead är en privat vårdgivare vilket innebär att du står för hela kostnaden själv.


Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!