Idrottsmedicin i Linköping

Träna säkert och öka din livskvalité, livslängd och stresstålighet

Kom igång med din träning och träna framgångsrikt! Det spelar ingen roll om du är helt otränad och vill sätta ner foten och göra något för din hälsa, eller om du är redan fritids-motionerar.

Allt fler studier visar att träning har en bättre effekt än vad man tidigare har trott, i många sjukdomsförebyggande och behandlande syften.

Studier på ”soffpotatisar” har visat att du får en bättre hälsa, bättre livskvalité och tål stressen bättre om du tränar på rätt nivå. En liten promenad har en bättre effekt jämfört med att fortsätta att sitta i soffan. Att öka träningen till en högre nivå ger en mycket bättre effekt. Men om du tränar för mycket blir det tvärtom.


Minska riskerna!

Svenskar är bäst på att träna men de är sämst på att göra förbyggande hälsoundersökningar. Varje år rapporterar tidningar om kollapser och dödsfall i samband med svensk idrott. Statistiskt sett ökar risken med åldern (från att man fyllt 35 år) samt hos personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Men även ”vältränade” idrottare kan plötsligt drabbas av t.ex. plötsligt hjärtstopp.

I två amerikanska studier undersökte man dödsorsaker hos långdistanslöpare och elitidrottare. Där fann man att 60% av dödsfallen berodde på orsaker som skulle kunna ha diagnostiserats innan dödsfallen.

Vår mission är att hjälpa dig träna både säkert och på rätt nivå.


Träna på rätt nivå!

När du börjar träna är det viktig att inte träna på alldeles för låg eller för hög nivå. Du får bäst resultat om träningen är anpassad till din nuvarande fitness. Om du tränar på för låg nivå får du ett fördröjt resultat som leder till frustration. Om du tränar på en för hög nivå blir du trött och en träningseffekt kommer inte att ske.

Om du redan fritids motionerar är det bra att utveckla sig. Vi kan hjälpa till med faktabaserade träningsråd som gör att du får ut mer av din träning. Om du förbereder dig inför en tävling kan en justerad träningsplan effektivisera din träning.


Gör en hälsoundersökning

I Sverige besiktigar man sin bil för att köra säkert. Men kroppen besiktigar man inte ofta. Det tycker vi på One Step Ahead är fel. Det är alltid bättre att veta och ligga steget före.

Vi rekommenderar en grundläggande hälsoundersökning innan du börjar träna. Vi rekommenderar också att du upprepar undersökningen var femte år tills du fyller 40 år, vartannat år om du är mellan 40-50 år och varje år om du är äldre än 50 år.


Varför en läkarbaserad undersökning?

Idag finns det en hel del aktörer som erbjuder konditionsundersökningar på maximal nivå. Maximal nivå innebär risker och dessa risker måste undersökaren kunna hantera. En personlig tränare eller sjukgymnast kan inte det. Han eller hon är dessutom inte utbildad att i förväg bedöma riskerna. Det finns inga standardvärden, alla människor är individer. Även tolkningen av resultatet behöver en medicinsk utbildning som sjukgymnaster och personliga tränare saknar. Undersökningen genererar en stor mängd data som kan vara avgörande för din hälsa. För att kunna utvärdera datan måste man ha många grundläggande kunskaper. Vi på One Step Ahead jobbar under sjukvårdslagen och våra patienter är försäkrade. sta


Vad du får hos oss

  • Utförlig hälsoundersökning

  • Blodprover

  • EKG och arbets-EKG

  • Konditionstest

  • Medicinsk träningsrådgivning

  • Träningsplan

  • Individuell hälso- och träningsrådgivning

  • Möjlighet till uppföljning

Utförlig hälsoundersökning

Vi går igenom din nuvarande hälsostatus, sjukdomshistorik och gör en riktad kroppsundersökning. Ta med dig ev. journalkopior och testresultat t.ex. från tidigare arbets-EKG.

Blodprover

Du får alla relevanta blodprover t.ex. blodstatus, sköldkörtel, blodsocker och kolesterol. Mot extra debitering kan vi även erbjuda andra blodprover.

EKG och arbets-EKG

Under spiroergometrin använder vi EKG och arbets-EKG för att identifiera eventuella risker i din hjärtrytm och störningar av genomblödning av hjärtat under hög prestation.

Konditionstest (spiroergometri)

I kombination med arbetsekgn mäter vi ditt syreupptag och din koldioxid-produktionen i relation till pulsen och arbetet. Då får vi reda på ditt maximala syreupptag samt viktiga värden som t.ex. från aerob till anaerob träning. Det är viktiga punkter för hur man ska lägga upp träningen på ett modern sätt. Vi mäter även hur mycket fett och kolhydrater du använder på olika pulsfrekvenser.

Medicinsk träningsrådgivning

Vår träningsrådgivning är unik här i Sverige.

Medicinsk träningsrådgivning sätter din hälsa i fokus. Du börjar på nivån där du befinner dig, med ditt nuvarande hälsotillstånd, och får en träningsplan för att öka din prestation i en hälsosam takt. Det minskar risken för överträning och idrottsskador. I de flesta fall kan du träna oavsett om du är frisk eller sjuk. Det finns bara några få sjukdomar och sjukdomstillstånd där man avråder från träning.

Vi tar även hänsyn till din medicinering. T.ex. kan det vara svårt att veta vad hjärtfrekvensen ska ligga på om man tar en betablockerare. Enligt vår erfarenhet finns det även folk som har en lägre pulsfrekvens men prestera mycket bra.

Du får exakt information om hur ofta, hur länge och på vilken intensitet du behöver att träna för att kunna nå dina mål.

Träningsplan

Utifrån analysen kommer vi att kunna ge dig träningsråd för att t. ex. gå ne i vikt och träna hälsosamt. Vi kan ge råd om hur du kan lägga upp din träning inför en tävling. Om du ska tävla kan vi ge dig en prognos över hur mycket kolhydrater du måste tillföra för att prestera optimalt under en längre tid.

Individuell hälso- och träningsrådgivning

Rådgivningen förklarar på vilken fitnessnivå du ligger, vilka eventuella risker som finns samt råd och eventuell remiss för vidare utredning inom allmänsjukvården.

Möjlighet till uppföljning (ingår ej i priset)

En uppföljning ger dig möjligheten att mäta förbättringar samt möjlighet att justera träningsplanen för bättre resultat. Uppföljningen inkluderar även en riktad hälsoundersökning samt spiroergometri. I en uppföljning ingår ingen blodprovtagning, arbetsekg och blodtrycksmäting. När du vill göra uppföljningen bestämmer du själv.


Pris: 5 800 kr

OBS! One-Step-Ahead är en privat vårdgivare vilket innebär att du står för hela kostnaden själv.


Intresserad?

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!