Företagsvård i Linköping

För oss står patienten i centrum och vi är kända för att vara tillgängliga och snabba utan att tumma på kompetensen. Oss kan du anlita för enstaka uppdrag men vi är också öppna för längre relationer. Vi skapar gärna längre relationer eftersom vi tror att långsiktighet är bra för båda parter.

Arbetsområdena rymmer främjande, förebyggande och efterhjälpande tjänster.


Intyg

 • Lagstadgade intyg: härdplastintyg, nattarbete, höjdarbete, rökdykarintyg, bly- och kadmiumintyg

 • Nyanställningsintyg

 • MRO (tolkning av positivt drogtest)

 • Körkortsintyg

 • Intyg för arbete med joniserande strålning

 • Spårbundna undersökningar för anställda och lokförare (TSFS 2013:50, TSFS 2011:61, TSFS 2013:60)

 • Intyg för sjöfart


Hälsoundersökningar

 • Chefer

 • Personalgrupper

 • Livsstilsundersökningar för personalgrupper inkl. fysisk arbetsuppskattning


Alkohol- och drogfrågor

 • Stöd och råd till chefer

 • Individärende


Inomhusmiljöutredningar

 • Undersökningar av personalgrupper

 • Medicinsk hjälp i utredningar

 • Råd till chefer och anställda

 • Deltar i informationsmöte


Rehabilitering

 • Driver fram rehabilitering

 • Minska sjukskrivningstid

 • Råd till chefer

 • Rehabilitation på plats och företaget är alltid med i rehabiliteringen


Arbetsmiljöfrågor (ofta i samarbete med arbetsingenjören)

 • Fysisk, kemisk och psykisk arbetsmiljö

 • Arbetsplatsinspektion och riskanalys


Hit är alla välkomna. När du kontaktar oss får du en besökstid som passar dig.