Företagsvård i Linköping

Vi arbetar som konsult åt stora och små företag och enheter inom företagshälsovård. Via våra samarbetspartners kan vi hjälpa er med intyg, hälsoundersökningar samt stödja er i alkohol- och drogfrågor.


Intyg

 • Lagstadgade intyg: härdplastintyg, nattarbete, höjdarbete, rökdykarintyg, bly- och kadmiumintyg

 • Nyanställningsintyg

 • MRO (tolkning av positivt drogtest)

 • Körkortsintyg

 • Intyg för arbete med joniserande strålning

 • Spårbundna undersökningar för anställda och lokförare (TSFS 2013:50, TSFS 2011:61, TSFS 2013:60)

 • Intyg för sjöfart

Vi är även EDTC-certifierade.


Hälsoundersökningar

 • Chefer

 • Personalgrupper

 • Livsstilsundersökningar för personalgrupper inkl. fysisk arbetsuppskattning


Alkohol- och drogfrågor

 • Stöd och råd till chefer

 • Individärende


Inomhusmiljöutredningar

 • Undersökningar av personalgrupper

 • Medicinsk hjälp i utredningar

 • Råd till chefer och anställda

 • Deltar i informationsmöte


Rehabilitering

 • Driver fram rehabilitering

 • Minska sjukskrivningstid

 • Råd till chefer

 • Rehabilitation på plats och företaget är alltid med i rehabiliteringen


Arbetsmiljöfrågor (ofta i samarbete med arbetsingenjören)

 • Fysisk, kemisk och psykisk arbetsmiljö

 • Arbetsplatsinspektion och riskanalys