Firstbeat - Mätning av stress, fysisk arbetsbelastning och återhämtning

Firstbeat

Vi har ett samarbete med Firstbeat som är världsledande i tekniken för att mäta hjärtfrekvensvariation. Mätning av hjärtfrekvensen kan användas för att utvärdera stress, fysisk arbetsbelastning och återhämtning. Undersökningen ger mer objektiv information än frågeformulär och konditionstester som är vanligt förekommande i företagshälsovården.

I följande video kan ni se hur Firstbeat fungerar. Välkommen att kontakta oss för mer information!